Packaging

packaging

Un bon packaging és potser l'element que fa mes perdurable la imatge de marca d'un determinat producte. Aspectes com la funcionalitat, el reutilitzable que sigui i que el seu disseny sigui atractiu són essencials perquè l'envàs es converteixi en un valor afegit al producte final.

Aquest és el moment d'establir una comunicació directa amb el consumidor, d'enviar-li un missatge que l'ajudi a decidir en l'instant crucial.

El packaging també es refereix al procés de disseny, avaluació, i la producció de paquets. Pot ser també descrit com un sistema coordinat de preparar mercaderies pel transport, l'emmagatzematge, la logística, la venda i l'ocupació final per part del client. El packaging conté, protegeix, conserva, transporta, informa, i es ven.

Dissenyant packaging

Cal tenir molt en compte el producte pel qual es dissenya el packaging. Les recomanacions de l'empresa han de ser seguides amb atenció.

Hi ha diversos aspectes a valorar a l'hora de dissenyar un bon packaging.

Aspectes comercials de l'empresa: públic al que va dirigit, canals de distribució, antecedents en la comercialització de productes similars, etc.
Aspectes relacionats amb la distribució: tipus d'emmagatzematge, gestió de magatzems, punts de destinació, transport utilitzat, etc.
Imatge de la companyia.
Aspectes legals.

El disseny d'envasos té una doble faceta: disseny gràfic i disseny estructural.

El disseny gràfic comprèn:

Disseny d'identitat. Marca, logotip de la companyia i altres elements distintius com pot ser el color corporatiu, l'estil gràfic utilitzat per l'empresa, etc.
Disseny emocional. Els colors i les formes també tenen la funció d'atreure l'atenció del client pel que cal desenvolupar-les atenent a criteris de màrqueting.
Disseny de la informació a contenir. L'envàs reflecteix gran quantitat d'informació sobre el seu contingut, ingredients, origen, utilitat, instruccions d'ús, etc.


Per desenvolupar l'estructura de l'envàs cal tenir en compte:

 • El producte que ha de contenir.
 • La seva naturalesa (composició).
 • La seva grandària i forma.
 • El seu pes i densitat.
 • La seva fragilitat o resistència.
 • El seu comportament davant canvis d'humitat, pressió, temperatura, etc.
 • La seva forma de presentació: líquid, en pols, en tabletes, etc.
 • Riscos de la distribució. És necessari valorar els riscos als que s'enfrontarà el producte al llarg del procés de distribució. Poden ser de diferent naturalesa:
 • Impacte vertical. Risc de caiguda des d'una altura.
 • Impacte horitzontal. Cop lateral produït en el procés de manipulació o transport.
 • Compressió. És important la resistència a la compressió necessària pel apilament en magatzems i al llarg de la cadena logística.
 • Vibració. Tant en el moment de la producció com en el procés d'envasament o transport.
 • Perforació.
 • Alta temperatura.
 • Baixa temperatura. Transport en camions frigorífics. Emmagatzematge en congeladors.
 • Baixa pressió. Per exemple, en transport aeri.
 • Incidència de la llum. Possible variació de les propietats del producte per efecte de la llum.
 • Humitat. Humitat en el lloc d'emmagatzematge o aigua procedent de la pluja, tolls, inundacions, etc.
 • Pols. Per emmagatzematge en l'exterior o exposició al vent.
 • Biològics. Procedents de bacteris, microorganismes, fongs, insectes, etc.
 • Contaminació de substàncies o materials adjacents a l'envàs o que es troben en l'entorn.
 • Adequació al canal de distribució. És important conèixer si el producte va destinat a professionals o a consumidors finals que van a agafar-ho d'una prestatgeria. En el segon cas, el dissenyador haurà d'estar atent a destacar aspectes comercials del producte i a disposar un ampli frontal que sigui la seva façana en el punt de venda.
 • Ergonomia. És important procurar la facilitat de maneig de l'envàs. Per a això, caldrà tenir molt en compte qui va a ser el destinatari final del mateix i valorar:
 • Grandària i pes del producte.
 • Sistema de distribució. Gestió en la cadena logística, inviolabilitat del contingut, etc.
 • Forma d'ús del producte. Influeix en el desgast del mateix, sistema d'obertura i tancament.

Serveis que li podem oferir

serveis pie

 • > Identitat corporativa
 • > Disseny de logotips
 • > Papereria comercial
 • > Catàleg de productes
 • > Publicacions
 • > Memòries
 • > Fullets
 • > Butlletins
 • > Anuaris
 • > Packaging
 • > Displays
 • > Cartells
 • > Retoc fotogràfic
 • > Impressió offset
 • > Impressió digital
 • > Fotografia
 • > Retolació
 • > I tot el que se li acudeixi